Let op! u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

2.453 consumenten

Beschermt onderpand

Persoonlijk maatwerk

Let op! u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

8 / 10

55 reviews

2.453 consumenten gingen u voor

Vondellaan beschermt Vastgoed als onderpand

Persoonlijk Afgestemd op uw situatie

Tevreden beleggers van Vondellaan Vastgoed

Alles over Vondellaan Vastgoed Woningwaarde verhuur-obligaties

Op dit moment heeft Vondellaan Vastgoed 26 woningen in de portefeuille. Vondellaan Vastgoed Beheer is sinds 2004 een specialist op het gebied van verhuurd vastgoed en beleggingsobjecten door heel Nederland. Wij bieden u twee mogelijkheden: rechtstreeks in de onderliggende woning met het recht op eerste hypotheek, of indirect via de effecten die wij daarvoor aanbieden.

Directe belegging: U kunt kiezen voor een rechtstreekse investering in verhuurd vastgoed met uitzicht op een hoger rendement. U krijgt dan het eerste recht op hypotheek. Als borgstelling heeft u dan de woning in onderpand en uw rendement ontvangt u uit de huurinkomsten.

Indirectebelegging: U kunt ook kiezen voor onze Woningverhuur Obligaties. Met de opbrengst van deze effecten koopt Vondellaan Vastgoed woningen aan. Het beheer van deze woningen wordt tevens door Vondellaan uitgevoerd. Tijdens de verhuur van de woning ontvangt u een deel van de netto huuropbrengst.

Wij komen graag met u in contact; of het nu gaat om het vinden van geschikte woonruimte voor uw personeel, een vast en zeker rendement uit onroerend goed, of een bijzonder object voor onze investeerders.

Wij zijn open op dit moment 9:00 - 17:00

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kenmerken van de obligaties?

U belegt in een obligatie. Een obligatie is kort gezegd een verhandelbaar schuldbewijs. De Woningverhuur Obligatie van Vondellaan Vastgoed heeft als belangrijke kenmerken:

 • De nominale waarde is EUR 1,- per obligatie
 • Het minimum voor een eerste deelname is EUR 1.000,-
 • U ontvangt het eerste jaar 4% rente op uw inleg
 • De looptijd van obligaties is minimaal 1 jaar, na dat jaar kunt u uw investering terug vragen of door laten lopen. De obligatie is vanaf dat moment steeds per kwartaal opzegbaar
 • Ieder jaar dat uw obligatie doorloopt, wordt de jaarlijkse rente die u er over ontvangt 1% hoger, tot een maximum van 8% per jaar
 • De rente wordt steeds per kalenderkwartaal uitgekeerd. De maximale looptijd is 20 jaar.

Zie het informatiedocument voor alle voorwaarden.

Voor wie zijn de obligaties bedoeld?

De Woningverhuur Obligaties zijn geschikt voor beleggers die willen investeren in de ontwikkelingen op de Nederland vastgoedmarkten op basis van nieuwe bedrijfsmodellen, die hun beleggingen willen spreiden over verschillende aanbiedingen van investeringsmogelijkheden en die tenminste een keer per kwartaal het rendement op hun investering willen terug ontvangen.

De Woningverhuur Obligaties zijn minder geschikt voor investeerders die onvoldoende kennis of ervaring hebben met de aankoop, het verhuren, het beheer en het verkopen van woningen of onroerend goed.

Wat gebeurt er met het geld?

Het geld dat met de Woningverhuur Obligaties wordt aangetrokken wordt besteed aan:

 • De aankoop, het verhuurklaar maken en de exploitatie van onderhoudsarme en goed verkoopbare eengezinswoningen. Daaronder vallen ook de inrichting, het verduurzamen, het aanvragen en onderhouden van de vergunning en het beveiligen en het verzekeren van de woningen
 • De ontwikkeling en marketing van nieuwe bedrijfsmodellen. Daaronder vallen de ontwikkeling van Borgplaats voor Nederland vastgoedinvesteerders, en de ontwikkeling van de Amsterdam Coin Exchange voor internationale vastgoedinvesteerders in Nederland
 • De kosten van de bedrijfsvoering en alle overige verplichtingen van Vondellaan zelf. Daaronder vallen ook de kosten van de eigen website, de informatievoorziening en de dienstverlening van Vondellaan als woningverhuurder

Zie het informatiedocument voor een meer compleet overzicht.

Hoe kan Vondellaan rendement uitkeren?

Vondellaan koopt haar woningen in populaire locaties, waarvan zij vooraf heeft vastgesteld dat de vraag naar woningen ook voor de komende jaren verder zal toenemen. Vondellaan heeft de verhuur van die woningen al vastgelegd voordat de woningen aangekocht en geleverd worden.

De aangekochte woningen worden langjarig verhuurd aan professionele organisaties die hun personeel voor meerdere jaren gedetacheerd hebben. De werkgelegenheid en infrastructuur zal volgens de prognose en marktstudies van Vondellaan naar verwachting onveranderd aantrekkelijk blijven voor dit type investeringen..

Wat gebeurt er als de woningmarkt instort?

Zolang Vondellaan de woningen kan blijven verhuren hebben de ontwikkelingen op de woningmarkt geen invloed op de mogelijkheden om daarmee rendement op uw investeringen te maken.

Wanneer de woningen niet meer verhuurd kunnen worden, verkoopt Vondellaan deze. Levert die verkoop minder op dan de aankoopprijs, dan lijdt Vondellaan verlies op deze investering. U blijft dan recht houden op 100% van de nominale waarde van de obligatie.

Is er sprake van hele bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van grote schokken op de Nederland woningmarkt, dan kan Vondellaan het voorstel aan de investeerders doen om gezamenlijk alle rechten van obligatiehouders te converteren naar directe rechten op de opbrengst van het onroerend goed van Vondellaan. Een dergelijk voorstel zou daarvoor eerst besproken worden in een bijzondere vergadering van obligatiehouders, waarin wordt gestemd in verhouding met het belegd vermogen.
Zie het informatiedocument voor alle voorwaarden.

Wie is Vondellaan Vastgoed?

Vondellaan Vastgoed Beheer heeft sinds 2004 ervaring met de exploitatie van beleggingsobjecten en het beheer van vastgoed voor beleggingsdoeleinden. Als onderdeel van onze dienstverlening selecteren en beheren wij langjarig verhuurd vastgoed.

Vondellaan biedt vastgoedmanagement aan voor woningen in heel Nederland met als doel de optimale waardeontwikkeling van de woning tot aan het moment van doorverkoop. Onze beheerfilosofie is gebaseerd op een zorgvuldig opgestelde en uitgevoerde meer jaren onderhoudsplanning in combinatie met een persoonlijk afstemming op de wensen en de mogelijkheden van de huurder.

Technisch beheer

 • Servicecontracten
 • Klachtenbehandeling
 • Correspondentie

Maatschappelijk ondernemen

 • Woningaanpassingen
 • Thuiszorg / zorg aan huis
 • Bewind / woonbegeleiding

Vondellaan Vastgoed is het beheerbedrijf van Thuisborg Finance, een onderneming die zich vanaf juni 2015 specialiseert in de sale-and-lease back van woningen voor senioren.

Is er toezicht op deze aanbieder?

Voorafgaand aan iedere aanbieding van effecten biedt Vondellaan Vastgoed haar documentatiemateriaal aan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit materiaal omvat zaken als:

 • Reclamemateriaal en wettelijk voorgeschreven deponeringsinformatie
 • Voorwaarden, statuten en uittreksels
 • Jaarverslagen en cash flow prognoses
 • Informatie over bijzonderheden en wijzigingen ten opzichte van de lopende en afgesloten verslagperiodes

Hierbij wordt door de AFM vooral gekeken of alle essentiële informatie aan consumenten is verstrekt voorafgaand, tijdens en bij afloop van de looptijd van onze producten in het kader van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken.

Naast dit toezicht vallen de activiteiten van Vondellaan, waar het gaat om de commerciële exploitatie van woningen, ook onder het toezicht en de wet- en regelgeving van de gemeenten waar het onroerend goed in gelegen is. Het gaat dan in het bijzonder om integriteitsbeoordeling, veiligheidsvoorschriften, bestemmingsplannen en de naleving van algemene plaatselijke verordeningen.

Zijn de obligaties beursgenoteerd?

De Woningverhuur Obligaties zijn niet genoteerd op een beurs of marktplaats voor effecten. Dat maakt deze effecten minder liquide dan andere beleggingen. Daar staat tegenover, dat de waardering van deze effecten niet of nauwelijks wordt beënvloed door het beursnieuws of door algemene economische ontwikkelingen.

Mocht de woningmarkt gaan fluctueren of het rentepeil veranderen, dan heeft dat geen gevolgen voor uw rendement. Uw rendement wordt uiteindelijk gerealiseerd met de vaste huurpenningen die wij voor onze woningen ontvangen.

Is er toezicht op deze aanbieding?

De standaard AFM vrijstellingsvermelding informeert u over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een Wft-prospectus te publiceren. Een prospectus is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht voor aanbiedingen van effecten van meer dan EUR 5 mln. per jaar.

Aanbiedingen van minder dan EUR 5 mln. per jaar vallen onder het AFM-toezicht dat is gebaseerd op de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). In plaats van een standaard prospectus op grond van de Europese richtlijn wordt dan een standaard informatiedocument op basis van Nederland regelgeving verplicht gesteld.

In Nederland houdt de AFM toezicht op zowel de Wft als de Whc wanneer het gaat om financiële producten. De AFM controleert ook of de voorgeschreven documentatie aanwezig is bij iedere aanbieding van effecten.

Wat is het verdienmodel?

Vondellaan Vastgoed genereert inkomsten met:

 • Het aankopen, verhuren en doorverkopen van woningen
 • Het beheren van woningen voor Thuisborg Finance
 • De bemiddeling bij de aankoop van beleggingspanden voor derden
 • De waardebepaling van woningen en het adviseren van woningeigenaren

Niet alle activiteiten leiden steeds rechtstreeks tot inkomsten. Het komt ook voor dat inkomsten (zoals waardestijging van het onroerend goed) boekhoudkundig pas verantwoord worden bij de doorverkoop ervan aan derden.

Wie is aansprakelijk?

Vondellaan draagt als juridisch eigenaar van de woning en van de inrichting daarvan volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de woningen. Een deel van het onderhoud wordt uitbesteed aan gespecialiseerde toeleveranciers met jarenlange ervaring.

Alle woningen zijn verzekerd. Mocht er zich schade voordoen, dan wordt deze uiteindelijk verhaald op de werkgever van de bewoner(s).
Zie onze nieuwsbrieven voor onze visie op de ontwikkeling van regionale woningmarkten.